دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱
شهید و شهادت وشهادت طلبی
شهادت قلّه کمال شهادت از برترين واژه هاي فرهنگ اسلامي و از مقدّس ترين مفاهيم معارف الهي است. شهادت اوج کمال انسان است، آنگاه که انسان تمام هستي خود را يکجا نثار معبود مي کند و قطرة وجودش به درياي بيکران هستي مطلق مي پيوندد. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «فوق کلّ ذي برٍّ برٌّ حتي يقتل في سبيل الله، فاذا قُتِلَ في سبيل الله فليس فوقه برّ؛(1) بالاتر از هر خير و نيکي، خير و نيکي وجود دارد تا انسان در راه خدا کشته شود که بالاتر از کشته شدن در راه خدا، خير و نيکي يافت نشود.» همچنين پيغمبراکرم(ص) فرمود: «اشرف الموت قتل الشهادة؛(2) شهادت برترين مرگ ها است.» و نيز از آن حضرت نقل شده که فرمود: «لوددت انّي اُقتَل في سَبيل الله، ثمّ احيا ثمّ اُقتَل ثمّ اُحيا ثم اقتل ثمّ اُقتَل؛(3) دوست دارم در راه خدا کشته شوم (نه يک بار و دو بار که) بارها کشته شوم و زنده شوم و باز هم کشته شوم.» حضرت اميراملؤمنين عليه السلام در مقام دعا و درخواست از خداوند متعال عرضه مي دارد: «نسأل الله منازل الشّهداء؛(4) از خداوند جايگاه شهيدان را طلب مي کنم.»
استراتژي(راهكارهاي)ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
در تمام جوامع بشري،ارزش هايي وجود دارد كه بنيان اصلي فرهنگ آن جامعه را شكل مي دهند. اهميت و جايگاه اين ارزشها به گونه اي است كه هر ملتي، هويت و حيات اجتماعي و سياسي خود را در پايبندي و احترام به آنها و انتقال كامل آن به نسلهاي آينده مي داند. سرزمين پاك ايران نيز بيش از هر جاي ديگر، مفتخر به داشتن ارزش هاي والا و اصيلي است كه نمونه آن را در كمتر جايي مي توان يافت. فرهنگ ايثارو شهادت يكي از ارزشهاست كه همزمان با تاريخ اين سرزمين شكل گرفته است وهميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است. امروز در جامعه ي ما اين حقيقت والا، شناخته شده و پذيرفته شده است كه مردن به خاطر آرمان ها و هدف هاي والايي كه در جان آدمي ريشه دوانده و به فرهنگ تبديل شده است، زنده كردن آنهاست.
فرهنگ ايثار شهادت و مساله امنيت ملي
فرهنگ شهادت طلبي عبارت از وضعيت و شرايطي كه طي آن مردم يك كشور بر اساس ميل و علاقه شديد نسبت به باورها، اعتقادات و سرزمين خود اقدام به فداكاري هاي بزرگ؛ بذل جان و دست كشيدن از تمام هستي و دارائي خود مي نمايند.آنان با روحيه اي سرشار از شهادت طلبي،ايثار و از خود گذشتگي آمادگي دارند تا با تمامي تهديدات نسبت هب حيات فيزيكي،اخلاقي، اعتقادي و اجتماعي خود مقابله كنند. نعميق و تحكيم چنين روحيه اي و گسترش آن در بين آحاد افراد يك سرزمين عامل مهم و ركن اصلي در تامين و تداوم امنيت ملي آن سرزمين مي باشد. بر اين اساس اين نوشتار در صدد است تا رابطه اين مهم يعني فرهنگ شهادت طلبي با مقوله بسيار مهم و حياتي امنيت ملي را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد، در اين مقاله مباحثي همچون مفاهيم، كليات و تعاريف مربوط به امنيت ملي و همچنين خاستگاه اعتقادي شهادت، روحيه و فرهنگ شهادت طلبي و ارتباط آن با امنيت ملي مطالعه و بررسي مي شود كه اميدواريم درك روشن و مفيدي از مساله را ارائه نمايد.
اصول انساني و اخلاقي جنگ و جهاد در قرآن
اسلام دين رحمت و عطوفت است و مناديِ نوع‌دوستي. عدم تجاوز از حدود الهي و دعوت به اسلام و صلح‌طلبي، رعايت عهد و برخورد انساني با اسيران و... نمونه هايي از ماهيت دينِ مهر است. اما همه اينها نه نشانه سازش و تسليم كه آيتِ اقتدارند. صبر و صلح تا زمان عدم تعرض بيگانه است و اگر پاي تهديد و تعرض به به ميان آمد، تكليف مي‌شود جهاد و ناسازگاري. در بخش پيشين اين مقاله، اصول انساني و اخلاقي جنگ در قرآن كريم را مطرح كرديم. در حنگ با كفر ضرورت دعوت به اسلام از سر حكمت و اندرز و موعظه به حسنه و مناظره نيكو را به عنوان تكاليف مجاهدان مطرح كرديم. اما دشمن اگر به راه نيامد...